Kolik sestřiček, tolik hvězd

18. září 2021 | park Ladronka, Praha

Srdečně zveme na 7. ročník Dne dětské onkologie, který se uskuteční
18. září od 13. hodin v Praze 6 před Usedlostí Ladronka.
Letošní ročník věnujeme poděkování zdravotním sestrám v dětské onkologické péči.

Úvod

Přijďte 18. září a oslavte s námi Den dětské Onkologie 2021 před Usedlostí Ladronka

Den dětské onkologie můžete podpořit prostřednictvím veřejné sbírky na číslo účtu: 66552/0100 – Komerční banka, a.s.

Cíl akce

Šíření povědomí o problematice dětské onkologie

 • důraz na varovné příznaky dětských nádorů a nutnost včasné návštěvy lékaře
 • ozřejmění faktů a mýtů o rakovině v dětském věku

Pocta dětským pacientům a jejich rodinám

 • detabuizace onkologicky nemocných dětí
 • podpora znovuzařazení onkologicky nemocných dětí do naší společnosti
 • usnadnění návratu dětem po onkologické léčbě zpět do normálního života

Představení pokroků v léčbě nádorových onemocnění v dětském věku

 • komunikace dosavadních úspěchů české vědy a výzkumu v oblasti dětských nádorů a leukémií
 • připomenutí více než 80% šance na vyléčení onkologicky nemocných dětí
 • důraz na celosvětově podfinancovaný výzkum v oblasti dětské onkologie, jehož následkem je dlouhodobě přetrvávající 17% úmrtnost vybraných onkologických diagnóz v dětském věku

Zábavný den pro celou rodinu

 • celodenní program pro širokou veřejnost
 • zábava pro malé i velké
 • nezapomenutelný den pro všechny účastníky akce
Záštita akce
Ministerstvo zdravotnictví a Městská část Praha 6

Park Ladronka

Program 7. ročníku

Hlavní program
 • 13.00 Zahájení a uvítání
 • 13.15 Hudební pásmo Bylinky – Emanuel Míšek
 • 14.00 Krátký proslov doc. MUDr. Lucie Šrámkové, Ph.D., přednostky Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze, a Jana Blodka, předsedy organizace Haima
 • 14.15 Pocta a poděkování zdravotním sestrám v dětské onkologické péči
 • 14.30 Hudební překvapení (nejen) pro zdravotní sestry
 • 15.00 Krátký rozhovor o práci zdravotních sester v onkologické péči
 • 15.30 Loutkové představení Zvířátka a loupežníci – Loutky v nemocnici
 • 16.00 Zlatá stuha s Českým florbalem
 • 16.45 Soutěž pro návštěvníky
 • 17.00 Koncert Tanečního orchestru ZUŠ Velké Meziříčí
 • Odpolednem provází moderátorská dvojice ze skupiny Myš & Maš
 • Doprovodný program
 • V rámci doprovodného programu se představí neziskové organizace podporující dětskou onkologii v ČR. Kromě toho je připravena řada zábavných aktivit pro děti i dospělé, mohou navštívit loutkové divadlo, vyzkoušet různé sportovní aktivity, děti se na chvíli stanou malými zdravotníky nebo policisty.

Předchozí ročníky

history-2020
history-2019
history-2018
history-2017
history-2016
history-2015

Kontakty

Jan Blodek
Předseda spolku HAIMA CZ, z.s.
Tel.: +420 728 951 038
Email: jan.blodek@haima.cz
Dana Ipserová
Email: dana.ipserova@haima.cz
Věra Reichlová
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol
Tel.: +420 777 650 600
Email: vera.reichlova@haima.cz
Petra Dvořáková
koordinátor
Tel.: +420 725 792 575
Email: petkouk@seznam.cz