Rodina – jeden za všechny, všichni za jednoho!

Praha

Srdečně zveme na 8. ročník Dne dětské onkologie, který se uskuteční
­10. září od 13. hodin v Praze na prostranství u Břevnovského kláštera.

Letošní ročník věnujeme rodinám, jejichž děti prošly onkologickou léčbou, a také rodinám, které naši vyléčení pacienti založili.

Organizátoři
Záštity

Cíl akce

Šíření povědomí o problematice dětské onkologie

 • důraz na varovné příznaky dětských nádorů a nutnost včasné návštěvy lékaře
 • ozřejmění faktů a mýtů o rakovině v dětském věku

Pocta dětským pacientům a jejich rodinám

 • detabuizace onkologicky nemocných dětí
 • podpora znovuzařazení onkologicky nemocných dětí do naší společnosti
 • usnadnění návratu dětem po onkologické léčbě zpět do normálního života

Představení pokroků v léčbě nádorových onemocnění v dětském věku

 • komunikace dosavadních úspěchů české vědy a výzkumu v oblasti dětských nádorů a leukémií
 • připomenutí více než 80% šance na vyléčení onkologicky nemocných dětí
 • důraz na celosvětově podfinancovaný výzkum v oblasti dětské onkologie, jehož následkem je dlouhodobě přetrvávající 17% úmrtnost vybraných onkologických diagnóz v dětském věku

Zábavný den pro celou rodinu

 • celodenní program pro širokou veřejnost
 • zábava pro malé i velké
 • nezapomenutelný den pro všechny účastníky akce

Program

Program 8. ročníku

Hlavní program (13.00 - 18.00)

 • slavnostní přivítání a zahájení velké rodinné hry
 • hudební vystoupení školy Talent Company
 • proslov starosty MČ Prahy 6 - Mgr. Ondřeje Koláře a přednostky KDHO FN Motol Doc. MUDr. Lucie Šrámkové
 • vystoupení kouzelníka DAMIANA
 • představení neziskových organizací s losováním tomboly
 • hudební vystoupení Myš&Maš
 • zlatá stuha s Českým florbalem
 • hudební vystoupení Tanečního orchestru ZUŠ Velké Meziříčí

moderuje Myš&Maš

Pro všechny návštěvníky zdarma prohlídka Břevnovského kláštera 14.30 a 15.30

Doprovodný program

 • velká rodinná hra
 • prezentace neziskových organizací
 • stánek Malý zdravotník (aneb uzdravíme medvídka)
 • prezentace policejní techniky (vyzkoušej si policejní auto)
 • canisterapeutičtí psi
 • focení s Haimátkem
 • skákací hrad, balonky a spousta další zábavy...

 

 

Kontakty

Petra Dvořáková
Předsedkyně HAIMA CZ, z.s.
Tel.: +420 725 792 575
Email: petra.dvorakova@haima.cz
Věra Reichlová
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol
Tel.: +420 777 650 600
Email: vera.reichlova@haima.cz
Dana Ipserová
Místopředsedkyně Haima CZ, z.s.
Email: dana.ipserova@haima.cz
Eva Vopičková Fučíková
koordinátor
Email: eva.fucikova@haima.cz