Kolik sestřiček, tolik hvězd

18. září 2021 | park Ladronka, Praha

Srdečně zveme na 7. ročník Dne dětské onkologie, který se uskuteční
­ 18. září od 13. hodin v Praze 6 před Usedlostí Ladronka
Letošní ročník věnujeme poděkování zdravotním sestrám v dětské onkologické péči.

Organizátoři
Záštity

Cíl akce

Šíření povědomí o problematice dětské onkologie

 • důraz na varovné příznaky dětských nádorů a nutnost včasné návštěvy lékaře
 • ozřejmění faktů a mýtů o rakovině v dětském věku

Pocta dětským pacientům a jejich rodinám

 • detabuizace onkologicky nemocných dětí
 • podpora znovuzařazení onkologicky nemocných dětí do naší společnosti
 • usnadnění návratu dětem po onkologické léčbě zpět do normálního života

Představení pokroků v léčbě nádorových onemocnění v dětském věku

 • komunikace dosavadních úspěchů české vědy a výzkumu v oblasti dětských nádorů a leukémií
 • připomenutí více než 80% šance na vyléčení onkologicky nemocných dětí
 • důraz na celosvětově podfinancovaný výzkum v oblasti dětské onkologie, jehož následkem je dlouhodobě přetrvávající 17% úmrtnost vybraných onkologických diagnóz v dětském věku

Zábavný den pro celou rodinu

 • celodenní program pro širokou veřejnost
 • zábava pro malé i velké
 • nezapomenutelný den pro všechny účastníky akce

Kontakty

Jan Blodek
Předseda spolku HAIMA CZ, z.s.
Tel.: +420 728 951 038
Email: jan.blodek@haima.cz
Dana Ipserová
Email: dana.ipserova@haima.cz
Věra Reichlová
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol
Tel.: +420 777 650 600
Email: vera.reichlova@haima.cz
Petra Dvořáková
koordinátor
Tel.: +420 725 792 575
Email: petkouk@seznam.cz