Cíl akce

Šíření povědomí o problematice dětské onkologie

 • důraz na varovné příznaky dětských nádorů a nutnost včasné návštěvy lékaře
 • ozřejmění faktů a mýtů o rakovině v dětském věku

Pocta dětským pacientům a jejich rodinám

 • detabuizace onkologicky nemocných dětí
 • podpora znovuzařazení onkologicky nemocných dětí do naší společnosti
 • usnadnění návratu dětem po onkologické léčbě zpět do normálního života

Představení pokroků v léčbě nádorových onemocnění v dětském věku

 • komunikace dosavadních úspěchů české vědy a výzkumu v oblasti dětských nádorů a leukémií
 • připomenutí více než 80% šance na vyléčení onkologicky nemocných dětí
 • důraz na celosvětově podfinancovaný výzkum v oblasti dětské onkologie, jehož následkem je dlouhodobě přetrvávající 17% úmrtnost vybraných onkologických diagnóz v dětském věku

Zábavný den pro celou rodinu

 • celodenní program pro širokou veřejnost
 • zábava pro malé i velké
 • nezapomenutelný den pro všechny účastníky akce

Kontakty

Pořadatelé:

HAIMA CZ, z.s.

V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

www.haima.cz

Můj nový život, z.s.

Třebízského 1514/4, Praha 2, 120 00

www.mujnovyzivot.czKontaktní osoby:

MUDr. Lucie Hrdličková (Cingrošová)

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol

spolek MŮJ NOVÝ ŽIVOT, spolek Haima CZ

Tel.: +420 737 153 689

E-mail: lucie.hrdlickova@fnmotol.cz

MgA. Kateřina Havelková

PR agenda a kontakt s novináři

Tel.: +420 774 776 361

E-mail: khavelkova@pcdrak.cz

Dana Ipserová

Kontakt pro sponzory

E-mail: dana.ipserova@haima.cz

version 0.0.0