5. ročník Dne dětské onkologie se koná v sobotu 16. února 2019
na Václavském náměstí v Praze

Cíl akce

Šíření povědomí o problematice dětské onkologie

 • důraz na varovné příznaky dětských nádorů a nutnost včasné návštěvy lékaře
 • ozřejmění faktů a mýtů o rakovině v dětském věku

Pocta dětským pacientům a jejich rodinám

 • detabuizace onkologicky nemocných dětí
 • podpora znovuzařazení onkologicky nemocných dětí do naší společnosti
 • usnadnění návratu dětem po onkologické léčbě zpět do normálního života

Představení pokroků v léčbě nádorových onemocnění v dětském věku

 • komunikace dosavadních úspěchů české vědy a výzkumu v oblasti dětských nádorů a leukémií
 • připomenutí více než 80% šance na vyléčení onkologicky nemocných dětí
 • důraz na celosvětově podfinancovaný výzkum v oblasti dětské onkologie, jehož následkem je dlouhodobě přetrvávající 17% úmrtnost vybraných onkologických diagnóz v dětském věk

Zábavný den pro celou rodinu

 • celodenní program pro širokou veřejnost
 • zábava pro malé i velké
 • nezapomenutelný únorový den pro všechny účastníky akce

Ambasador

Jiří Mádl

Jiří Mádl, herec

Jirka je ambasador Dne dětské onkologie od začátku, od roku 2015. Dětské onkologické pacienty a jejich rodiny dlouhodobě podporuje, navštěvuje oddělení dětské onkologie, je v kontaktu s dětskými pacienty. Každoročně pomáhá s organizací a medializací akce a Dne dětské onkologie se samozřejmě vždy aktivně účastí, moderuje besedu o dětské onkologii a každoročně pořádá autogramiádu známých osobností, která je oblíbenou součástí programu DDO.

Fakta

Dětská onkologie v číslech

Evropa

 • 35 000 dětí a adolescentů ročně onemocnění zhoubným nádorem
 • 6 000 dětí a mladých dospělých ročně zemře na zhoubné nádorové onemocnění
 • 500 000 Evropanů podstoupilo onkologickou léčbu v dětském věku
 • 40% bývalých dětských pacientů trpí pozdními následky léčby

Zdroj: SIOP Europe

Česká republika

 • 350 dětí ročně onemocní
 • nejčastější nádory dětského věku: akutní leukémie, nádory mozku
 • 1% všech nádorových onemocnění tvoří nádory v dětském věku
 • léčba dětských nádorů: 8 pracovišť dětské hematologie a onkologie (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem)
 • úspěšnost léčby dětských nádorů: 83%

Zdroj: Linkos

Záštity

Záštita primátora hl. m. Prahy

Kontakty

Pořadatel:

HAIMA CZ, z.s.

V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

www.haima.cz

Můj nový život, z.s.

Třebízského 1514/4, Praha 2, 120 00 Praha 2

www.mujnovyzivot.cz


Kontaktní osoby:

MUDr. Lucie Hrdličková (Cingrošová)

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol

spolek MŮJ NOVÝ ŽIVOT, spolek Haima CZ

Tel.: +420 737 153 689

E-mail: lucie.hrdlickova@fnmotol.cz

MgA. Kateřina Havelková

PR agenda a kontakt s novináři

Tel.: +420 774 776 361

E-mail: khavelkova@pcdrak.cz

Dana Ipserová

kontakt pro sponzory

E-mail: dana.ipserova@haima.cz

Shop

version 0.0.0